hygiene-tracker

Hygiene Tracker

Scoopbewaking

Zou een duidelijk waarschuwings-systeem u helpen indien er een risicosituatie ontstaat met een van uw scopen? Weet u op elk moment waar en in welke staat uw scopen zich bevinden? De Hygiëne Tracker biedt optimale ondersteuning bij het registreren en bewaken van de gebruikscyclus van uw flexibele scopen of ander hygiëne gerelateerd instrumentarium.

Bescherming van uw patiënt

Er zijn situaties waarin de reiniging, desinfectie of het bewaarproces van een flexibele scoop niet volgens procedure is verlopen. Daarom alarmeert de Hygiëne Tracker u indien:

  • Een fout is opgetreden in het reinigingsproces, waarna geen nieuw reinigingsproces is gestart.
  • Er geen voorreiniging van de flexibele scoop heeft plaatsgevonden.
  • De periode tussen gebruik en reiniging langer is dan voorgeschreven.
  • De periode tussen afronden van het desinfectieproces en het uitnemen van de scoop langer is dan voorgeschreven.
  • Een scoop na reiniging te lang in de wasmachine is gebleven.
  • Een gerepareerde flexibele scoop na terugkomst van de leverancier nog geen reinigingsproces heeft doorlopen.

Met de Hygiëne Tracker heeft u een geweldig gereedschap in handen om uw patiënten nog beter te beschermen tegen besmettingsrisico’s en gebruikers nog beter te behoeden voor menselijke en mechanische fouten tijdens gebruik, desinfectie en reiniging.

HygieneRecorder_All Flexibele tracering gebruikscyclus
De technieken voor reiniging en desinfectie worden met de dag verfijnder. De gehele hygiëne cyclus van flexibele scopen is echter nog niet sluitend geautomatiseerd. De Hygiëne Tracker van STAR Medical Systems brengt hier verandering in. Via een zeer flexibele oplossing wordt elke stap in de gebruikscyclus van uw scoop geregistreerd en bewaakt. Hierdoor ontstaat een gesloten lus.

Eenvoudig monitoren hygiëne proces
Eenvoudige rapportage- en statistiek functies zijn een uitermate krachtig middel om uw hygiëne proces te monitoren en te verbeteren. De Hygiëne Tracker legt bij elke processtap op eenvoudige wijze vast wie of wat, wanneer met welke flexibele scoop in aanraking is geweest. Dit gebeurt door barcodescanning of door middel van een automatische koppeling met de aanwezige desinfectie-apparatuur.

Bescherming van patiënt en specialist
Met de Hygiëne Tracker heeft u een geweldig gereedschap in handen om uw patiënten nog beter te beschermen tegen besmettingsrisico’s en uw medische collega’s nog beter te behoeden voor menselijke en mechanische fouten tijdens gebruik, desinfectie en reiniging.

Registratie gebruik
De regels en procedures in uw hygiëne proces kunnen wij eenvoudig configureren. Indien de Hygiëne Tracker bij gebruik in de behandel-ruimte constateert dat een flexibele scoop niet voldoet aan de eisen die u heeft geconfigureerd, wordt de gebruiker hier op geattendeerd. Besluit de gebruiker de flexibele scoop toch te gebruiken dan wordt er gevraagd naar een korte toelichting. Deze toelichting wordt geregistreerd en vindt u terug in zowel de rapportage als de statistieken. De invoer gebeurt volledig middels het scannen van barcodes weergegeven op eenvoudige schermen op elke plek waar met scopen wordt gewerkt. Daarvan ziet u hieronder een voorbeeld.

HT-nl

Infrastructuur Met de Hygiëne Tracker kunt u handmatig of automatisch informatie registreren per ruimte waar gewerkt wordt met een flexibele scoop. trackerproces

Koppeling met uw wasmachine(s)
In samenwerking met MediTop heeft STAR Medical Systems de automatische koppeling met de huidige generatie wasmachines en een aantal oudere generatie machines gerealiseerd. De combinatie van deze automatische data en de gescande data dicht daadwerkelijk de volledige lus van hygiëne data voor uw flexibele scopen. Het is mogelijk te koppelen met diverse wasmachines. Indien er geen koppeling voor uw wasmachine voorhanden is, en u toch geïnteresseerd bent in de beschreven functionaliteit, dan wil STAR Medical Systems graag in overleg met uw ziekenhuis en uw leverancier onderzoeken of wij deze koppeling ook voor u kunnen realiseren. Doordat bij de ontwikkeling van het systeem hierop is geanticipeerd, is gebleken dat wij dit eenvoudig kunnen realiseren

Download hier onze brochure