Clinical Reporter

De ClinicalReporter is een systeem waarmee snel op eenvoudige wijze een (digitaal) medisch verslag kan worden gemaakt. Door de gestructureerde invoer ontstaat een hoge mate van consistentie in de verslaglegging. Dit draagt bij aan een goede overdraagbaarheid. Voor de Maag-Darm-Lever afdeling wordt hiervoor de Minimal Standard Terminology (MST) gebruikt.

Verslaglegging

Kenmerken:
De ClinicalReporter biedt u optimale ondersteuning bij de verslaglegging.
De onderstaande gebruikersmogelijkheden dragen hieraan bij.

Patiënt selectie:
Patiëntgegevens worden uit het Ziekenhuis Informatie Systeem verkregen. Als dit niet mogelijk is kunnen de gegevens handmatig worden ingevoerd.

Verzendlijst:
Door een lijst van specialisten aan te leggen, kan het verslag naar een geselecteerd aantal specialisten worden verzonden. Het is ook mogelijk om standaard geadresseerden, zoals bijvoorbeeld het medisch archief, automatisch aan de verzendlijst toe te voegen.

Verslagtype:
Er kan uit verschillende soorten verslag-sjablonen gekozen worden. Omdat verslaglegging na het onderzoek wordt gedaan, kan men door de juiste sjabloon te kiezen veel tijd besparen.

Snelle invoer:
Snelle invoer is mogelijk door een logisch gestructureerde opbouw van teksten die gegenereerd worden in het medische verslag. Het verslag wordt in stappen opgebouwd. Het is altijd mogelijk om vrije tekst aan het verslag toe te voegen. Een gebruikte scoop wordt automatisch aan het verslag toegevoegd.

Beeldmateriaal toevoegen:
U kunt beelden, die tijdens het onderzoek zijn gemaakt, toevoegen aan het verslag. Op deze beelden zijn annotaties aan te brengen.

Zelf teksten onderhouden:
De standaard zinnen die door de gestructureerde invoer worden gegenereerd zijn door de gebruiker aan te passen. Door de achterliggende codering blijven statistieken betrouwbaar te gebruiken.

Statistieken:
De gestandaardiseerde manier van verslaglegging biedt de mogelijkheid van statistische bewerking en het maken van analyses.

Elektronisch Patiënten Dossier (EPD):
U kunt uw verslagen te allen tijde via een web browser opvragen, op welke ziekenhuislocatie u zich ook bevindt. Daarnaast kunnen geproduceerde verslagen ook worden toegevoegd aan een patiëntendossier .

Een aantal voorbeelden van de Clinical Reporter:

Download hier onze brochure